Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewTen Commandments given on Mount SinaiExodus 23:1 NASBExodus 23:1 KJV