BashanBashan and RegionOaks of BashanDeuteronomy 3:11 NASBDeuteronomy 3:11 KJV