Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewTen CommandmentsMoses Receives Tablet and Pleads for IsraelTen Commandments given on Mount SinaiExodus 20:12 NASBExodus 20:12 KJV