Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewTen Commandments given on Mount SinaiExodus 22:25 NASBExodus 22:25 KJV