Valley_of_Hamon-gogValley_of_Hamon-gog and RegionEzekiel 39:12 NASBEzekiel 39:12 KJV