Valley_of_Hamon-gogValley_of_Hamon-gog and RegionEzekiel 39:14 NASBEzekiel 39:14 KJV