BabyloniaBabylonia and RegionEzra's Journey to JerusalemEzra and his men return from BabylonEzra 8:1 NASBEzra 8:1 KJV