BabyloniaBabylonia and RegionEzra's Journey to JerusalemEzra and his men return from BabylonEzra 8:12 NASBEzra 8:12 KJV