BabyloniaBabylonia and RegionEzra's Journey to JerusalemEzra and his men return from BabylonEzra 8:5 NASBEzra 8:5 KJV