BabyloniaBabylonia and RegionEzra's Journey to JerusalemEzra and his men return from BabylonEzra 8:6 NASBEzra 8:6 KJV