BabyloniaBabylonia and RegionEzra's Journey to JerusalemEzra and his men return from BabylonEzra 8:8 NASBEzra 8:8 KJV