KedarKedar and RegionIsaiahIsaiah 22:1 NASBIsaiah 22:1 KJV