JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilIsaiah who was readyIsaiah 32:15 NASBIsaiah 32:15 KJV