AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:15 NASBIsaiah 36:15 KJV