AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:16 NASBIsaiah 36:16 KJV