AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:17 NASBIsaiah 36:17 KJV