CushCush and RegionHezekiahIsaiah 37:9 NASBIsaiah 37:9 KJV