BethlehemBethlehem and RegionBethlehem from northMatthew 1Joseph, Mary and JesusMatthew 1:1 NASBMatthew 1:1 KJV