BethlehemBethlehem and RegionBethlehem from northMatthew 1Joseph, Mary and JesusMatthew 1:10 NASBMatthew 1:10 KJV