JerusalemJerusalem and RegionJerusalem at dawnNehemiah 7:16 NASBNehemiah 7:16 KJV