BashanBashan and RegionOaks of BashanDeuteronomy 3:1 NASBDeuteronomy 3:1 KJV