JerusalemJerusalem and RegionJerusalem and wilderness aerial from westEcclesiastes 5Ecclesiastes 5:1 NASBEcclesiastes 5:1 KJV