Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewTen Commandments given on Mount SinaiExodus 22:1 NASBExodus 22:1 KJV