Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewMoses and the Ten CommandmentsMoses Receiving the LawMoses on Mount Sinai talking with GodExodus 24:1 NASBExodus 24:1 KJV