JezreelJezreel and RegionJezreel Valley from Muhraqa to Tabor and MorehHosea Yearns over Backsliding IsraelHoseaHosea 1:1 NASBHosea 1:1 KJV