JerusalemJerusalem and RegionJerusalem aerial from eastNehemiah Enforces the SabbathNehemiah 13:1 NASBNehemiah 13:1 KJV