EdomEdom and RegionObadiah and hidden ProphetsObadiah 1:1 NASBObadiah 1:1 KJV