JerusalemJerusalem and RegionJerusalem area aerial from northThe EarthThe EarthThe EarthDavid writes PsalmsPsalm 19:1 NASBPsalm 19:1 KJV