BashanBashan and RegionOaks of BashanDeuteronomy 3:1 NASB