BashanBashan and RegionOaks of BashanDeuteronomy 3:11 NASB