Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewExodus 30:26 NASB