Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewExodus 30:28 NASB