Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewExodus 31:14 NASB