Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewExodus 31:7 NASB