SinaiSinai and RegionSinai desert near HazerothExodus 35:3 NASB