BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseEzekiel 26:10 NASB