BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate lionsEzekiel 26:11 NASB