BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseEzekiel 29:19 NASB