Valley_of_Hamon-gogValley_of_Hamon-gog and RegionEzekiel 39:11 NASBEzekiel 39:11 KJV