GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:10 NASBIsaiah 1:10 KJV