GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:13 NASBIsaiah 1:13 KJV