GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:14 NASBIsaiah 1:14 KJV