GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:9 NASBIsaiah 1:9 KJV