Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 25:28 NASB