Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:15 NASB