Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:26 NASB