Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:37 NASB