Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:38 NASB