Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 27:10 NASB