Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 27:14 NASB